Informace
Událost (stalo se)
Městské zásahy Brno - Svitava pod parou
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.09.16

Rádi bychom Vás pozvali na akci Svitava pod parou, kterou spoluorganizují naši doktorandi Kristýna Smržová a Igor Serenčko.
Akce, která probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála, se uskuteční ve dnech 24. a 25. září 2016 na Svitavském nábřeží v Brně. Multižánrový festival Svitava pod parou pod hlavičkou platformy Městské zásahy Brno.
Hlavním cílem akce zůstává nalákat na Svitavské nábřeží co nejvíce lidí a připravit jim příjemný program, aby mohli tuto zatím neobjevenou a neutěšenou brněnskou lokalitu zažít v jiném světle.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: