Workshop
Událost (stalo se)
Kuřimském Jestřabí - pozvánka na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.09.16

Milí studenti, doktorandka Nina Ličková ve spolupráci s obecním zastupitelstvem pro vás chytají workshop v Kuřimském Jestřabí ...krásné malé vsi mezi kopečky a řekami. Pojďte s nimi strávit podzimní prodloužený víkend v této bohumilé krajině a pomozte obci s prvními kroky k její revitalizaci - s nápady!

Letní dílna na téma Revitalizace prostor obce Kuřimské Jestřabí uvítá studenty Fakulty architektury v Brně a studenty Mendelovy zemědělské univerzity, oboru zahradí a krajinářské architektury. Studenti budou ubytováni v místě workshopu. Budou jim poskytnuty všechny potřebné materiály k práci (vyjma počítačové techniky) - podklady v DWG, tiskárna, prostory pro práci i strava. Čtyřdenní program zahrnuje seznámení s místem, přednášky, konzultace s veřejností a odborníky z praxe i akademické obce. Hlavním cílem workshopu je nalézt pro obec řešení architektonického pojednání a zahradních úprav ve třech vybraných lokalitách.

Přihlašování od 12. září 2016 na mail xalickova@stud.fa.vutbr.cz

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: