Workshop
Událost (stalo se)
Periférne centrá - účasť na workshope
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 01.08.16

"Periférne centrá je občanské sdružení, jehož cílem je přinášet umění a kulturu na místa mimo zenit kulturních a ekonomických center a vzájemnou interakcí a výměnou zkušeností s místními lidmi obohacovat je i umělce."

Periférne centrá sídli v Dúbravici na Strednom Slovensku na Podpoľaní. Druhý rok zameriavame dlhodobý, 5 rokov fungujúci projekt LANDSCAPE REVISITED na architektúru a dizajn, hlavne z dreva. Ročník 2016, konajúci sa 27.8. - 6.9. je už koncepčne zabezpečený, chystáme sa konečne vytýčiť a vyznačiť konkrétnu trasu Kunstdorfom - galériou v krajine. Vybudovať mosty cez potok, tunely v kroví, vytvoriť značenie (navigáciu) na základe minuloročného návrhu, plus rehabilitácia sauny od H3T a návrat slovenského symbolu - dvojkríža, z rúk vyholených, resp. neonacistov, ktorý nechávajú tento symbol karikaturizovať, profanovať a degradovať do rúk ostatným občanom SR, tentokrát arcitektom, ktorí ho v redizajnovanej verzii stoporia na miestnom brale.
Potešili by nás šikovní študenti v počte 4 - 6 ľudí. Aj nižšie ročníky. Finančne sa jedná o nenáročnú akciu, kde by mali študenti doplácať len na stravu ( 30-50€ ).

Budú mať možnosť stretnúť sa a pracovať s mladými architektami:
Petrom Lényim, Ondrejom Markom a Majom Luckým z 2021. Peter je človek maximálne schopný v SKA a organizačnej činnosti.
Vlado Hain - spoluautor Elektrárna Piešťany
Tomáš Tholt a Vilo Zajíček, doktorandi FA STU spolupracujúci s Janom Perneckým
Zástupca ČR Jakub Kopec - Brnenský architektonický manuál
Matej Rossmány - slovenský vizuálny umelec

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: