Výstava
Událost (stalo se)
Viniční majer Jaroslavice - výstava vybraných bakalářských prací
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.07.16

Předmětem výstavy jsou architektonické bakalářské práce posluchačů Fakulty architektury VUT v Brně. Jde o návrh viničního majeru (čili rozlehlé vinařské usedlosti) v areálu bývalé cihelny, kde se dnes nachází Vinařství Markel, malý rodinný podnik. Důraz byl kladen na řešení jednotlivých provozů ve vztahu ke specifické vinorodé krajině Jaroslavicka i vlastního postindustriálního areálu. Vznikl soubor 17 projektů, které propojují obytnou, výrobní i ubytovací povahu celého podniku a jsou vůbec poprvé představeny veřejnosti.

Vystavující studenti: Martin Blažek, Natálie Koževnikovová, Romana Ema Pavlovská, Veronika Richterová, Petra Šestáková, Lenka Levíčková, Jan Májek, Lucie Mrlinová, Martin Sazama, Eva Bomberová, Adam Hudec, Ivana Křižanovská, Vojtěch Marek, Markéta Mrlíková, Adam Novotník, Jiří Vala a Karel Bauer.

Výstava ve vinařství Markel, Znojemská 245, Jaroslavice proběhne v termínu 25. července – 7. srpna 2016. Komentovaná prohlídka za účasti autorů se uskuteční v rámci Dne otevřených sklepů v Jaroslavicích 6. srpna 2016.

Poděkování patří všem partnerům projektu, vedle Fakulty architektury VUT v Brně i Národnímu památkovému ústavu Brno, Filozofické fakultě MU Brno a Vinařství Markel.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: