Soutěž
Událost (stalo se)
Architektura ve fotografii - výzva k účasti
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.06.16

Po úspěšném loňském ročníku vyhlašuje i letos Fakulta architektury VUT v Brně fotosoutěž pro amatérské fotografy - studenty středních škol.
 
Pozvání do poroty tentokrát přijali:
 
doc. Mgr. Irena Armutidisová
prorektorka pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně, pedagog FaVU VUT, obor fotografie
 
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.
vedoucí oddělení Muzeum moderního umění – Středoevropské fórum Olomouc, kurátorka sbírky fotografie MUO
 
Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
fotograf, historik umění a kurátor, pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
 
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
autorizovaný architekt ČKA, pedagog ARCHIP, vášnivý fotograf
 
Ing. arch. Jan Kratochvíl
proděkan pro studium FA VUT, šéfredaktor portálu archiweb.cz
 
 
Soutěžní kategorie:
- Architektura města
- Příroda v architektuře
- Detail v architektuře

 
Snímky je možné posílat od 1.7. do 15.10.2016
Vítězné fotografie budou vystaveny široké veřejnosti. Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami.

Info a pravidla soutěže na webových stránkách FOTOSOUTĚŽ.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: