Informace
Událost (stalo se)
Informace pro nastupující první ročníky
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 23.06.16

Vážené studentky a studenti, blahopřejeme Vám k úspěšnému přijetí na naši fakultu!
Stručně Vás chceme seznámit s informacemi, které Vám pomohou při vstupu na fakultu.
Informace o dění na fakultě a VUT získáte na internetových (veřejných) a intranetových (neveřejných) stránkách FA (vyhlášky, studijní předpisy a další důležité dokumenty, pokyny ke studiu apod.) a na Intraportálu VUT (neveřejných) stránkách VUT (elektronický index, průkaz studenta FA nebo ISIC, koleje a menzy, informace o průběhu Vašeho studia apod.).
Více informací k přístupu do informačního systému VUT a přístup do fakultní počítačové sítě získáte v přiloženém dokumentu.Informace pro nové studenty
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: