Výstava
Událost (stalo se)
Vernisáž prací studentů architektury o Dolních Kounicích
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.06.16

V sobotu 25. 6. 2016 od 15:00 se v rámci festivalu Kefasfest uskuteční vernisáž vybraných diplomových projektů studentů Fakulty Architektury VUT v Brně. Výstava je vyvrcholením rok trvající práce studentů na téma církevních staveb a Dolních Kounic. Expozice představí návštěvníkům festivalu nový pohled na známá místa v obci a jejím okolí. Vernisáž se bude konat v prostorech rajské zahrady v klášteře Rosa Coeli a projekty budou vystaveny po celou dobu trvání festivalu.
Práce vznikly jako výsledek roční spolupráce studentů Fakulty architektury, brněnského biskupství a zastupitelů města Dolní Kounice. Formovány byly pod odborným vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše, Ing. arch. Pavla Jury, Ing. arch. Davida Mikuláška a prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky, CSc.
Mezi dominanty městečka bezpochyby patří zejména klášter Rosa Coeli, který dotváří atmosféru malebného údolí. Zastřešení kláštera řešili dva studenti - Ing. arch. Katarína Vankušová a Ing. arch. Daniel Proisl. Oba přinášejí koncepčně odlišné, ale okouzlující přístupy. Přestože klášter již v současném stavu láká množství turistů díky své romantické atmosféře, zastřešením objektu je možné výrazně zvýšit jeho společenskou hodnotu a užitek pro obyvatele Dolních Kounic. Studenti však nezůstali jen při řešení kláštera jako takového, ale přišli také s několika zajímavými nápady jak dále zkvalitnit život v obci a zpříjemnit pobyt návštěvníků.
Problematickou se ukazuje stavba kulturního domu v centru městečka. Navzdory výborné poloze je dům z 50-let 20.teho století přežitkem, který neplní svou funkci a navíc díky necitlivým přístavbám esteticky nezapadá do prostředí Dolních Kounic. Studenti Ing. arch. Ondrej Palenčár, Ing. arch. Štěpán Vašut a Ing. arch. Daniel Struhařík se rozhodli adresovat tento problém v návrhu nového
kulturně-společenského centra. Práce začínají průzkumem obyvatelstva Dolních Kounic a plynule se dopracovávají k závěru, že kulturní dům je nejvhodnějším objektem pro komunitní centrum. Stavbu pak každý po svém očistil od přebytečné hmoty a všichni se v tak historicky bohaté části Moravy pokusili o ambiciózní cíl - udělat z kulturního domu dominantu Dolních Kounic.
Církevní tématikou se zabýval i student Ing. arch. Jan Kubát, který se rozhodl podnítit úvahy o víře a architektuře na základě toulek čarokrásným regionem Broumovského výběžku. Poměrně netradiční přístup k diplomové práci zanechává hluboké pocity o tom, co je vlastně architektura a jakým způsobem zasahuje do přírody. Autor pracuje s myšlenkou dlouhodobého ovlivnění prostředí architektem, a jako kdyby narážel na odpovědnost, která se s tímto povoláním nese. Odpovědnost nejen vůči lidem, ale i vůči přírodě a okolí.
Práce budou představeny i 1. 9. 2016 v rámci výstavy Zpřítomnění, Bienále Dolní Kounice 2016.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: