Informace
Událost (stalo se)
Přehled povinně volitelných předmětů pro 2016/17
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.06.16

Vážení studenti,
v příloze naleznete přehled Povinně volitelných předmětů, do kterých se bude možné registrovat dle již vydaného harmonogramu:
 
pátek 1.7.2016 8:00-24:00 Přihlašování do povinně volitelných předmětů - studenti přes Studis
(3. ročník – 1 povinně volitelný předmět na LS)
(4. ročník – 1 povinně volitelný předmět na ZS)
(1. ročník MSP – jeden PVP v ZS a jeden PVP v LS)

 
S pozdravem,
Ing. arch. Jan Kratochvíl, proděkan pro studium


Povinně volitelné předměty
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: