Ocenění
Událost (stalo se)
Cena děkana za bakalářskou a diplomovou práci 2016
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.06.16

Cenu děkana za bakalářský projekt v akademickém roce 2015/16 získal Martin Klaška za práci na téma „Metropolitní dům v lokalitě Benešova-Koliště“. Vedoucím práce byl prof. Ing. arch. Pelčák.
Dle vynikajících dosažených výsledků za celé studium v BSP získal vyznamenání rovněž Martin Klaška.

Cenu děkana za diplomový projekt v akademickém roce 2015/16 získala Bc. Eva Ličmanová (roz. Císařová) za práci na téma „Revitalizace církevních staveb a areálů (NÖ+JMK)“. Vedoucím práce byl doc. Ing. arch. Karel Havliš.
Dle vynikajících dosažených výsledků za celé studium v MSP získali vyznamenání: Bc. Ivana Gregorová, Bc. Eva Ličmanová, Bc. Ondrej Palenčar, Bc. Tereza Valošková, Bc. Radka Vilímková.


Martin Klaška


Eva Ličmanová

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: