Výstava
Událost (stalo se)
Jak oživit ztichlou továrnu - pozvánka na vernisáž
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.06.16

Na dvoraně rektorátu VUT se v úterý zahájí výstava s názvem "Jak oživit ztichlou továrnu" aneb výstava studentských prací Fakulty architektury, které vznikali v průběhu posledních čtyř let. Vernisáže se zúčastní pani profesorka Helena Zemánková, která vedla studenty a pan starosta městské časti Obřany Maloměrice, kde Esslerova textilní továrna stojí. Všichni jste srdečně zváni na 14.6.2016 o 17.00 na dvoranu rektorátu VUT v Brně.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: