Ocenění
Událost (stalo se)
Hodnocení bakalářských a magisterských prací nezávislými porotami 2016
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 07.06.16

V úterý 10. května 2016 se v kreslírně sešla nezávislá komise odborníků z praxe, aby vyhodnotila nejlepší bakalářský projekt z celkem 66 odevzdaných prací, které řešily tři okruhy: metropolitní dům, lázně a vinařství. Porota ve složení Ing. arch. Martin Bukolský, Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Petr Hovořák, Ing. M.A. Tomáš Pilař a Ing. arch. Jan Tesař se rozhodla ocenit následující práce.
Absolutním vítězem Bc. soutěže nezávislé poroty se stal David Helešic z ateliéru arch. Jana Kristka s projektem Lázně+. Porota ocenila atmosféru a velmi dobrý silný koncept projektu, který prostupuje celým projektem do nejmenšího detailu a je čitelný i v jednoduché, konceptu odpovídající grafice.
Dalšími oceněnými studenty byli Ondřej Půček, Petra Šebová, Filip Musálek, Vojtěch Petr Štýbnar a Markéta Mrlíková.

V úterý 17. května 2016 se v kreslírně sešli nezávislí porotci, kteří posuzovali 62 diplomových prací, jejichž tématický rozsah byl nepoměrně širší, což ztěžovalo vzájemné porovnávání a se protáhlo posuzování až do pozdních hodin. Komise se sešla ve složení: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Aleš Putna, Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. a Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Vítězem Mgr. soutěže nezávislé poroty se stal Bc. Martin Křivánek z ateliéru arch. Davida Mikuláška s projektem Společensko-kulturního centra s radnicí v Brně-Kohoutovicích. Porota ocenila komplexní přístup k zadání, kvalitní analýzy jako podklad pro další práci, grafiku, která jasně vystihuje myšlenku a autorovu schopnost prezentace. Student zvolil vhodné měřítko objektu na pomezí sídliště a původní zástavby a jejich provázáním vytvořil vhodný spojující prvek.
Dalšími oceněnými se stali Václav Mihola, Daniel Struhařík, Petra Buganská, Diana Szakácsová a speciální cenu poroty získal Jan Kubát.


David Helešic


Bc. Martin Křivánek

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: