Soutěž
Událost (stalo se)
Young Architect Award 2016 - soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.06.16

Letošní téma Architektura mimo čas je zaměřeno na architektonické a urbanistické studie, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž jako na díla přibližující architekturu k umění, boří mýtus o architektuře jako výhradně technické disciplíně. Téma v sobě obsahuje hledání samotné podstaty architektury. Odborná porota pracuje pod vedením děkana FUA TU v Liberci Zdeňka Fránka, Petra Hájka, Jakuba Fišera, Jany Hlavové a Josefa Pechara. Opět proběhne hlasování veřejnosti a putovní výstava.

Uzávěrka: 20. 6. 2016.
Vyhlášení výsledků: 20. 9. 2016


Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: