Výstava
Událost (stalo se)
Studentská soutěž o nejlepší urbanistický projekt 2015
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 23.05.16

Na chodbě před fakultní knihovou si ode dneška můžete prohlédnout výsledky XX. ročníku mezinárodní studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt. Nekomerční mezinárodní soutěž pořádají Ústav prostorového plánování FA ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu FSv ČVUT, Ústav navrhování FA VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania FA STU v Bratislavě a FA Politechnika Wroclawska ve Vratislavi.
Do soutěže, jejímž účelem je vzájemné porovnání výsledků ateliérové tvorby mezi školami urbanismu v mezinárodním kontextu, bylo možné přihlásit semestrální, ročníkové i bakalářské práce, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2014/15. Hodnoceny nejsou závěrečné diplomní projekty. Do soutěže ve XX. ročníku bylo podáno 37 soutěžních prací.

Ocenění:
1. cena: Vladimíra Soukupová, Pavel Čučka, Ondrej Palenčar, Barbora Krátká – VUT Brno (doc. Gabriel Kopáčik), brněnská okružní třída – léčba města
2. cena: Miroslav Bachura, František Gattermayer, Magda Havlová, Markéta Součková – FA ČVUT (ateliér Šépka –Tůmová), vesnice Malé a Vysoké Březno
3. cena: Cécilia Cardinaud, Linda Schleppers, Markéta Wallo – FA ČVUT (prof. Karel Maier), New heart for Libuš

Odměny:
Tomáš Kučera – FA ČVUT Praha (atel. Kuzemenský), doplnění městské struktury Dejvice-Hradčanská
Tamara Čendulová – FA STU Bratislava (doc. Alžběta Sopirová), Trnava a její rozvoj – západní rozvoj města zóna Kamenný mlýn
Pavla Kilnarová, Ivana Lelkes, Kristián Škoda – FA VUT Brno, (doc. Gabriel Kopáčik) moje náměstí – hodnocení kvality náměstí



© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: