Výstava
Událost (stalo se)
AEDECC - Aedificia Ecclesiae - pozvánka na vernisáž
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.05.16

„Studie k zachování a revitalizaci stávajících církevních staveb v Dolním Rakousko na Jižní Moravě“ (2013 - 2015)

Jednou z ambicí již skončeného projektu zůstává nadále publikovat studentské projekty a teoretické příspěvky studentů, doktorandů a pedagogů Fakulty architektury k dané tématice.
Hlavní partner projektu Diecéze v St Pölten vydal dvojjazyčnou publikaci za přispění všech zúčastněných partnerů. Na Fakultě architektury byla sestavena samostatná příloha této publikace. Obsahem přílohy jsou především semestrální práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně.
Lektoři z Fakulty architektury (Havliš, Veselý a Zíka) seřadili obsah této přílohy jako dvojjazyčnou putovní výstavu, určenou k osvětě a potřebám obou diecézí, s možnostmi instalace v obcích a farnostech po obou stranách hranice.
První výstava na rakouské straně se uskutečnila ve výstavních prostorách DU Krems jako součást závěrečné konference projektu AEDECC s vernisáží 22. ledna 2015.
Novou příležitostí k presentaci projektu je aktualizovaná instalace výstavy studentských prací spojená s přednáškami zúčastněných partnerů v prostorách Českého velvyslanectví ve Vídni.
Ve středu 1. června 2016 v 18:30 hodin se koná v Českém centru na Herrengasse 17 ve Vídni slavnostní vernisáž výstavy, hlavními řečníky presentující projekt AEDECC budou profesor Drdácký, ředitel Excelentního centra v Telči Akademie věd ČR, profesor Hanus, děkan Fakulty umění a architektury z Donau Universität Krems a docent Havliš z Fakulty architektury VUT v Brně.


Pozvánka


Závěrečná konf. na DU Krems


Závěrečná konf. na DU Krems

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: