Konference
Událost (stalo se)
6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DS : ARCHITEKTURA A URBANISMUS NA FA VUT V BRNĚ
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 09.06.16

6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA : ARCHITEKTURA A URBANISMUS NA FA VUT V BRNĚ,
11. LISTOPADU 2016


6th INTERNATIONAL PHD CONFERENCE : ARCHITECTURE AND URBANISM AT THE FA BUT
NOVEMBER 11, 2016VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘÍSPĚVKŮ
Termín podání přihlášky byl prodloužen do: 7. 6. 2016

Konference bude setkáním studentů doktorského studia z České republiky a ze Slovenska, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Uskuteční se 11. listopadu 2016 v prostoru auly A310 a posluchárny A118 na Fakultě architektury VUT v Brně. Studenti ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus budou v jednom dni prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 6. ročník konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 2011 a 2014 v Praze, v letech 2012 a 2015 v Bratislavě a v roce 2013 v Brně.

Vědecký výbor konference vybere z příspěvků ty které budou prezentovány autorským posterem na výstavě a příspěvky prezentované powerpointovou prezentací. Vybere příspěvky k publikování ve sborníku konference indexovaném v databázi Google Scholar a dále vybere příspěvky k předložení redakčním radám odborných recenzovaných časopisů Urbanismus a územní rozvoj (ISSN 1212-0855) a Architektúra & urbanizmus (ISSN 0044-8680). Redakce časopisů si vyhrazují právo požadovat úpravu příspěvků dle zvyklostí časopisu.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2016
byl prodloužen do: 7. 6. 2016

Termín pro potvrzení přijetí příspěvku: 17. 6. 2016
Termín zaslání fulltextů, recenzí a posterů: do 16. 9. 2016
Doručené příspěvky posoudí vědecký výbor konference. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvku bude doručeno každému zájemci individuálně.
Termín konání konference: 11. 11. 2016
Účast na konferenci je bezplatná.


Více infomací/přihláška | Information in English

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: