Konference
Událost (stalo se)
Architektura v perspektivě 2016 - pozvánka na 8. ročník konference VŠB - TUO
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 18.05.16

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech 13. - 14. 10. 2016 v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Dovolujeme si Vás již poosmé pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu, která se tentokrát uskuteční u příležitosti oslavy 10. výročí založení katedry architektury v Ostravě.
Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.
Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.
Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (minulý ročník byl do WoS zařazen).
 
Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:
1. Urbanismus a veřejný prostor měst
2. Současné bydlení a občanská vybavenost
3. Soudobé architektonické trendy
4. Obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Ekologické aspekty v architektuře

Účastnické poplatky:
Účastník s článkem ve sborníku: 600 Kč + 250 Kč / normostrana textu
(normostrana = 1800 znaků + 1 obrázek)

Příspěvek bez publikace ve sborníku: 600 Kč
Účast na konferenci jako spoluautor: 600 Kč
Komerční prezentace (15 minut): 5000 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:
Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku
Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: martin.nedved@vsb.cz do 3.6.2016.
Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.6.2016.
Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) musí být odeslány nejpozději do 31.7.2016 dle pokynů, které obdržíte e-mailem.
Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku
Abstrakty příspěvků (max.300 slov) posílejte, prosím, na adresu: martin.nedved@vsb.cz do 2.6.2016.
Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.6.2016. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
Další poplatky:
Sborník navíc (autoři obdrží automaticky 1 výtisk) 200 Kč
Společenský večer 400,- Kč (možno zaplatit na místě)
Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.
 
Organizátoři:
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, obraťte na těchto kontaktních adresách:
 
Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., odborná garantka konference
tel.: +420 59 732 1351
mobil: +420 603 782 191
e-mail: martina.perinkova@vsb.cz
 
Ing. arch. Martin Nedvěd, sekretář konference
mobil: +420 605 521 048
e-mail: martin.nedved@vsb.cz

Více informací >


Pokyny pro autory | Review list | Výzva k účasti

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: