Informace
Událost (stalo se)
Nezávislé poroty bakalářských a diplomových prací na FA VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 18.05.16

V úterý 10. května 2016 se v kreslírně sešla nezávislá komise odborníků z praxe, aby vyhodnotila nejlepší bakalářský projekt z celkem 66 odevzdaných prací, které řešily tři okruhy: metropolitní dům, lázně a vinařství. Komisi představovali Ing. arch. Martin Bukolský, Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Petr Hovořák, Ing. M.A. Tomáš Pilař a Ing. arch. Jan Tesař.
O týden později 17. května 2016 se v kreslírně sešli nezávislí porotci, kteří posuzovali 62 diplomových prací, jejichž tématický rozsah byl nepoměrně širší, což ztěžovalo vzájemné porovnávání a protáhlo posuzování až do pozdních odpoledních hodin. Komise se sešla ve složení: Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Vladimír Pacek, Ing. arch. Aleš Putna, Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. a Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Vítězné a oceněné závěrečné práce obou studijních programů budou oficiálně zveřejněny až po obhájení před státními komisemi.


Bakalářská komise


Diplomová komise

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: