Soutěž
Událost (stalo se)
Soutez diplomovych praci se vztahem k ekologie v JmK
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.05.16

Jihomoravský kraj a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání vyhlašují SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji obhájených na podzim 2015 či na jaře 2016

SOUTĚŽ JE URČENA:
-  absolventům bakalářského a magisterského stupně
-  zájemcům o mezioborovou diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry

ODMĚNY A OCENĚNÍ:
-  tři nejlepší diplomové a bakalářské práce získají finanční odměnu 3 až 10 000 Kč
-  cenu předá zástupce Jihomoravského kraje na studentské konferenci (listopad 2016)
-  vybraní autoři budou moci publikovat své výsledky v časopisech Jihomoravské ekolisty, Veronica a dalších
-  všichni přihlášení získají publikační výstup ve sborníku s ISBN

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
A. prozávěrečnou práci:
-  souvisí s tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu a má vztah k území Jihomoravského kraje
-  obsahuje původní výsledky vědeckého výzkumu
-  je obhájena na podzim 2015 nebo na jaře či v létě 2016
B. propřihlášení je nutné do 30. června 2016 provést tyto kroky:
-  vyplnit přihlašovací formulář na http://goo.gl/forms/lU6le8V8qN
-  zaslat text práce a posudky vedoucího i oponenta na adresu jan.travnicek@lipka.cz
-  osobně doručit či zaslat poštou práci a vytištěné posudky na adresu: Soutěž diplomových prací, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: