Přednáška
Událost (stalo se)
Jan Obrtlík: Postranní myšlenky české avantgardy
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.05.16

Ve druhém květnovém týdnu se bude Ing. arch. Jan Obrtlík (Ústav teorie, doktorand prof. ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc.) účastnit krátkého výzkumného pobytu v Centru humanitních studií pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy v Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig).

Dne 11. 5. 2016 bude v rámci svého pobytu přednášet na téma „Die Seitengedanken der tschechischen Avantgarde“ (Postranní myšlenky české avantgardy) jako host místní výzkumné projektové skupiny Utopische Gemeinschaften (Utopická společenství).

Více informací >

Přednáška proběhla v plánovaném termínu v rámci jakéhosi minikolokvia, kde byly kromě uvedeného diskutovány také otázky urbanistického rozvoje Drážďan a míry ideologizace jeho historické dokumentace. Vše bylo prezentováno za účasti necelých dvou desítek vědeckých pracovníků a vědeckého dorostu výzkumného centra, které se zaměřuje na transnacionálně chápané studium dějin a kultury široce pojatého regionu střední Evropy (hranicemi Jadran, Balt a Černé moře).
Téma myšlenkového vývoje československé avantgardy (Devětsil) a jeho společenského kontextu vyvolalo po téměř hodinové přednášce živou 40 minutovou diskusi, obojí bylo vedeno v německém jazyce. Několik účastníků však mělo také základní znalost českého jazyka a literatury, zazněl například odkaz na paměti Jaroslava Seiferta “Všechny krásy světa”.
Shoda byla nalezena v chápání československé meziválečné avantgardy jako mimořádně významného avantgardního hnutí i v mezinárodním srovnání, které však vzhledem k dějinným okolnostem (2 totalitní režimy) nerealizovalo svůj plný potenciál a ze stejného důvodu ani dosud není odpovídajícím způsobem probádáno.

Výzkumné centrum pro studium dějin a kultury středovýchodní Evropy (GWZO) je smíšeně financovaným institutem přidruženým k Lipské univerzitě. Kromě vynikající kvality i kvantity knižních publikací a podílem svých členů na řadě významných muzejních expozic v celé Evropě zaujme především vlastní knihovnou. Její fondy zahrnují kromě jiných středoevropských jazyků také několik tisíc knih v češtině. Vedle většiny významných českých autorů posledního století a celé řady knih o české architektuře a místopisu zde lze nalézt i některé raritní česko- i jinojazyčné publikace se vztahem k české kultuře, v našich fakultních fondech zcela nezastoupené.
Za všechny je pro dokreslení možno uvést například „Ein Buch für jeden Brünner: quellenmäßige Beiträge zur Geschichte unserer Stadt / verfasst von Wilhelm Schram“, Brünn 1901-1905, nebo také „Karel Teige/1900-1951 : l’enfant terrible of the Czech modernist avant-garde / edited by Eric Dluhosch, Rostislav Švácha” (Cambridge: MIT, 1999). V obou případech existují v celé ČR dle katalogu Národní knihovny pouze 2 exempláře. Tolik tedy pro dokreslení míry orientace, kterou o našem vlastním kulturním prostředí toto blízké zahraničí má, na rozdíl od nás samých.
Jan Obrtlík
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: