Ocenění
Událost (stalo se)
Úspěch FA v soutěží o nejlepší studentský projekt Jihomoravského kraje 2015
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.04.16

O titul „Nejlepší studentský projekt Jihomoravského kraje 2015“ se utkalo 21 nominovaných prací Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty stavební VUT v Brně. Gratulujeme vítězům z řad našich studentů a jejich pedagogům, kteří v jednotlivých kategoriích získali nejvyšší ocenění.

Obnova Tasovického mlýna
Diplomní projekt
Autor projektu:  Martin Surovec
Vedoucí práce: Barbora Ponešová (Krejčová), Ing.arch., PhD.

Most přes Dyji mezi Slupí a Valtrovicemi

Ročníkový projekt
Autor projektu: Petra Buganská
Vedoucí práce: Foretník Jan, Ing.arch., PhD

Konverze Strojař, domov pro seniory
Ročníkový projekt
Autor projektu: Patočková Martina, Ondřej Vik
Vedoucí práce: Vítězslav Nový, Ing.arch.

Zdravé bydlení
Doktorská práce
Autor projektu: Ing.arch. Yelena Zhuravlyova, PhD.
Školitel: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D

Více informací >
Konverze Strojař


Most přes Dyji


Obnova Tasovického mlýna

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: