Výstava
Událost (stalo se)
Výstava 150 SIA - pozvánka do galerie MINI
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 27.04.16

Čeští inženýři a architekti si v roce 2015 připomenuli 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v království Českém – SIA. Spolek byl založen na popud architekta Josefa Turby a v roce 1865 povolený císařem Františkem Josefem I. Patří tak k nejstarším spolkům nejen na našem území, ale v rámci celé Evropy. Spolek zahájil svou činnost heslem, které jej doprovázelo po celou dobu jeho existence: „Co jednotlivci nemožno, to snadno dokáže součin více sil ku jednomu cíli směřujícímu“.
Putovní výstava představí v prestižním výběru významné osobnosti z oblasti stavitelství a architektury, které v oboru mají punc vrcholných tvůrců. Ukáže to nejkvalitnější z českého stavitelství a architektury, včetně současných staveb. Mnohé z nich nejsou k velké škodě nejširšímu publiku vždy mediálně známé. Doprovodí je tematické okruhy výstavby odborných spolků a připomene součinnost obou profesí, která se uskutečnila v průběhu minulých 150 let.
Nezapomíná se ani na současnost a směřování do budoucnosti. Také bude zvýrazněna společenská důležitost a význam profese stavebních inženýrů a architektů, jejichž práce se významně promítá do utváření životního prostředí.
Vernisáž se uskuteční v úterý 3. května 2016 v 16:00 hodin v prostorách galerii MINI na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Úvodního slovo přednese akad. arch. Jan Sapák. Výstava v galerii MINI potrvá od 2. do 16. května 2016.

prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
pověřený organizací výstavy


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: