Konference
Událost (stalo se)
Zdravé domy 2016 - pozvánka na mezinárodní konferenci
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.04.16

Mezinárodní konference Zdravé domy 2016, kterou připravuje Sdružení hliněného stavitelství ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně. Konference se podle dohody pořádá střídavě na FA VUT a v Bratislavě na Fakultě architektury STU ve spolupráci se sdružením ARtur.
V letošním roce bude konference věnovaná především historickým hliněným stavbám, možnostem jejich sanace a přestaveb i pro současné využití. Mezi přednášejícími budou hosté z Francie, Německa, Švédska a Slovenska.
Konference se bude konat v pátek 22. dubna 2016 v aule A310, v sobotu 23. dubna 2016 bude exkurze po hliněných stavbách starých i nových na Vyškovsku. Přikládám pozvánku a program. Pro exkurzi bude vytvořen samostatný program.

www.hlina.infoPozvánka | Program | Exkurze

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: