Přednáška
Událost (stalo se)
Monika Mitášová: Eisenmanova interpretácia Terragniho
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 30.03.16

Ve čtvrtek 31. března 2016 se v 17:00 hodin uskuteční v místnosti A118 přednáška Moniky Mitášové na téma "Eisenmanova interpretácia Terragniho".

Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D. (*1968) vystudovala architekturu na Fakultě architektury SVŠT v Bratislavě. Zabývá se dějinami teorií a současnými teoriemi architektury. Působila v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR v Praze, nyní přednáší na Filozofické fakultě Trnavské univerzity, dříve na Škole architektury AVU v Praze a na FA TU v Liberci. Působila jako kurátorka v Slovenské národní galerii v Bratislavě. Českému publiku je Monika Mitášová známá zejména jako editorka dvojice knih textů a rozhovorů o americké kritické a projektivní architektuře Oxymorón a pleonasmus I-II, popřípadě jako autorka antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011, kterou sestavila společně s Jiřím Ševčíkem.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: