Přednáška
Událost (stalo se)
Petr Vorlík: Český mrakodrap
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 22.03.16

V pondělí 11. dubna 2016 se v 15:00 hodin uskuteční v aule A310 FA VUT v Brně přednáška historika architektury docenta Petra Vorlíka věnovaná výškovým stavbám, které vznikly v České republice za uplynulé století. Přednáška se bude rozbírat zatím poslední knihu doc. Vorlíka Český mrakodrap, která sleduje je na příkladech více než stovky proslulých i méně známých staveb nebo utopických projektů příběh skromného českého mrakodrapu – např. budovy významných meziválečných výrobních koncernů, sídel veřejné správy a infrastruktury pokrokové republiky, poválečné naplnění snů avantgardy, nekritický optimismus, ale i zpupnost socialistického realismu, vítězství techniky nad krajinou a historickým městem, prominentní výkladní skříně socialismu, snahu o polidštění jednotvárných panelových sídlišť i porevoluční vzlínání konzumu a principu „vidět a být viděn“. Každá doba měla své ambice, které se mnohdy zhmotnily právě v budování výškových staveb. Na příkladech jednotlivých výškových budov lze tedy poukázat na i mnohdy jemné vztahy mezi mocí a architekturou.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (*1973) absolvoval fakultu architektury ČVUT. Deset let do roku 2005 působil jako projektant. Od roku 2002 působí ve výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze a na fakultě architektury. Specializuje se na dějiny architektury dvacátého století, dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití a současnou architektonickou tvorbu.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: