Přednáška
Událost (stalo se)
J.Kacer a J.Rybář: Strategie Smart City Brno
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.03.16

Ve středu 16. března 2016 ve 13:00 hodin se uskuteční v posluchárně 118A přednášky Jaroslava Kacera (zastupitel Města Brna) a Jakuba Rybáře (Kancelář strategie města) na téma
Strategie Smart City Brno. Přednáška se koná v rámci předmětu Urbánní strategie (MSP - garant doc. Karel Havliš). Přednáška je otevřena pro celou akademickou obec.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: