Přednáška
Událost (stalo se)
Martin Rajniš: Architektura - cesta ke svobodě
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 07.03.16

Ve čtvrtek 17. března 2016 v 18:30 hodin se na půdě Mendelovy University v Brně, budově A, posluchárně A01 uskuteční přednáška Martina Rajniše „Architektura - cesta ke svobodě“, čímž zahájí sérii událostí připravovaných spolu s Uměleckoprůmyslovým muzeem Moravské galerie v Brně.
Přednáška volně uvede navazující workshop „Sloní břich“ pořádaný spolu s Mendelovou Univerzitou a Fakultou architektury VUT v Brně od 4. - 10. dubna 2016 a předznamená výstavu skic a kreseb Huti architektury Martina Rajniše pořádanou UPM MG, která bude zahájena 28. dubna 2016 v Jurkovičově vile.
Martin Rajniš k obsahu přednášky uvádí: „V posledních několika letech intenzivně pracujeme na nejrůznějších projektech, které hledají alternativní cesty architektury. Přednáška bude prezentací široké série inspirací, nápadů, experimentů a připravených realizací. Tématem přednášky budou svoboda, plán, chaos, entropie, vize budoucí architektury a rozvoj myšlenky anarchostrukturalismu. Budu volně pokračovat v myšlenkách předložených v přednášce Zrození Anarchostrukturalismu v Praze v září loňského roku při zahájení workshopu Dóm Chaosu.“© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: