Soutěž
Událost (stalo se)
Active House Award - Rethink Suburbs : výzva k účasti v mezinárodní soutěži
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 20.02.16

Účelem soutěže je přinést nové koncepty, které by podpořily udržitelný rozvoj vesnic v příměstských oblastech. Ukázat nové možnosti využití stávající sídelní struktury, jako alternativu k novým uměle vytvořeným sídelním celkům. Na rekonstrukci rodinného domu v rakouském Wolkersdorfu demonstrovat nové možnosti využití stávajících struktur, jednak v oblasti bydlení, tak i možnosti dalšího využití. Návrh rekonstrukce bude vycházet ze standardu Aktivního domu: kvalitní vnitřní prostředí, šetrnost k životnímu prostředí a energetická efektivnost. Zastupitelé Wolkersdorfu vidí v soutěži velkou příležitost k diskusi o svém budoucím rozvoji.

V rámci soutěže budou rozděleny ceny v celkové hodnotě 5600 EUR.
 
Soutěž je vyhlášena ve 4 zemích: Rakousko, Česká republika, Švýcarsko a Slovensko.

Skládá se ze dvou kol:
1. národní úroveň s výběrem 10 nejlepších projektů
2. mezinárodní

Registrace do soutěže již běží.

KICK OF EVENT – 7. března 2016
DOPRAVA ZDARMA
V rámci představení soutěže proběhne zájezd s bližším představením podmínek a navštívením místa rekonstruovaného domu.

Veškeré podklady a informace naleznete na oficiálních stránkách soutěže.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: