Soutěž
Událost (stalo se)
Grill point Líšeň 2015 - výsledky soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 15.01.16

V úterý 15. prosince 2016 se za účasti a starosty městské části Brno-Líšeň Břetislava Štefana a děkana Fakulty architektury VUT v Brně Jana Hrubého sešla komise vedená kopřivnickým architektem Kamilem Mrvou, aby ze soutěžních návrhů Grill point Líšeň vybrala vítěze, kterým se stal projekt Adama Novotníka. Porotci všemi hlasy doporučili Novotníkův návrh s názvem 'Grill Wave' k realizaci.
První cena je honorovaná finanční odměnou ve výši 10.000,- Kč. Druhou cenu se komise rozhodla neudělit. Třetí cenu ve výši 3.000,- Kč si za společný projekt rozdělili Michal Solár a Blanka Štuříková.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: