Informace
Událost (stalo se)
Uzavřena dohoda o spolupráci FA VUT s MČ Brno-Tuřany
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 11.01.16

Starosta MČ Brno-Tuřany Radomír Vondra a děkan Fakulty architektury VUT Jan Hrubý podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Prvním výsledkem této dohody bude spolupráce na revitalizaci Tuřanského náměstí v rámci bakalářských prací studentů.

Rozvoj Tuřanského náměstí a parku pod taktovkou studentů
Aktuální neutěšený technický stav objektu na Tuřanském náměstí 3 (v současné době využíván pekárnou Crocus) přiměl vedení radnice k zamyšlení nad jeho budoucností. Budova se nachází v samotném centru Tuřan na místě, kterým při svých pochůzkách prochází téměř každý „Tuřaňák". Naším přáním proto je, aby se také co nejvíce místních obyvatel k její budoucnosti vyjádřilo. Na přelomu ledna a února příštího roku proto plánujeme besedu s občany, na které si velice rádi poslechneme Vaše názory a prodiskutujeme s Vámi možnosti rozvoje celého Tuřanského náměstí, včetně parku. Této diskuse se budou účastnit i studenti z Fakulty architektury VUT v Brně, kteří budou následně Vaše i svoje nápady zpracovávat v rámci svých školních povinností, výstupem pak budou již konkrétní práce v podobě studie. Spolupráci s fakultou architektury navazujeme jako dlouhodobou a budeme ji následně rozvíjet v rámci dalších projektů rozvoje naší městské části.
Michal Meluzín, radní MČBrno-Tuřany

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: