Informace
Událost (stalo se)
Urbanistická studie lokality Kostelíček v Brně Líšni
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.12.15

Studenti 1. ročníku magisterského stupně Fakulty architektury,  Bc. Peter Mihaľák, Bc. Ondřej Saida a Bc. Michal Štancl představili ve třech variantách možnosti zástavby lokality Kostelíček v Brně Líšni. Seminární práci vedl Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Úkolem bylo navrhnout zástavbu rodinnými domy dle stávajícího územního plánu. Zadání vyžadovalo méně intenzivní využití území s vyloučením bytových domů. Ve studii byly navrženy řadové domy, dvojdomy a solitéry.  Dalšími požadavky - pěší propojení ulice Kniesovy do ul. Šimáčkovy na zastávku MHD Kubelíkova, vytvoření veřejného prostranství jako shromaždiště cestou ke kostelíčku, dostatečně prostorné ulice, stromy ve veřejném prostoru, parkovací místa pro návštěvníky kostelíčku a vymezení prostoru pro sport a rekreaci – se studenti zabývali ve dvou variantách. Třetí varianta nabízí rozvahu rozvoje v etapizaci nejlépe korespondující se stávající parcelací.
Navázání spolupráce mezi další z brněnských městských částí a Fakultou architektury VUT v Brně ukázalo spektrum možností, které mohou studenti a pedagogové nabídnout.
Výsledek prezentace je pro zastupitele městské části podnětem pro formulaci zadání, dle kterého by mohly být v příštím semestru na FA VUT zpracovány nové studie ověřující možnosti rozvoje této i dalších lokalit. Odborné posouzení urbanistických studií bude podkladem pro zadání regulačního plánu obce.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: