Informace
Událost (stalo se)
Reprezentace Fakulty architektury VUT v Jižní Koreji
vložil/a Poslušná Iva, doc.Ing.arch, Ph.D. | 16.12.15

10.-14. listopadu 2015 proběhla v Jihokorejském městě Gwangju konference EAAC 2015 (East Asia Architecture Culture). Jedním z přednášejících byl student doktorského studia FA VUT v Brně Ing. arch. Radek Toman.

Téma jeho příspěvku o kulturních rozdílech Číny a Evropy a jejich vlivu na urbánní formy v průběhu 20. století vychází ze zaměření jeho disertační práce pod vedením  školitelky doc. Ing. arch. Ivy Poslušné, Ph.D. a předchozího studijního pobytu na Southeast University v Nanjingu, kde v tomto akademickém roce pokračuje na pracovním pobytu.

Děkujeme za reprezentaci školy.

 

 
sborník


přednáška


účastníci konference

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: