Soutěž
Událost (stalo se)
Studentská soutěž Architektura ve fotografii již zná své vítěze
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 10.12.15

Fakulta architektury VUT v Brně letos vyhlásila soutěž pro studenty středních škol s názvem Architektura ve fotografii. Odborná porota posuzovala přes 70 přihlášených snímků a po nelehké práci vybrala absolutního vítěze a odměnila i nejlepší snímky v jednotlivých kategoriích – Perspektiva v architektuře, Světlo v architektuře a Život v architektuře.

V porotě zasedli přední zástupci české fotografické scény – MgA. Ester Havlová a architekt Radek Brunecký. Barvy VUT v porotě hájila prorektorka doc. Mgr. Irena Armutidisová, vedoucí kabinetu fotografie na Fakultě výtvarného umění VUT. Dalšími členy poroty byly doc. Ing. arch. Jan Hrubý, děkan Fakulty architektury, a Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová.

Absolutním vítězem se stal Radim Zbořil z brněnské Střední školy uměleckomanažerské. Za snímek White Globe získal hlavní cenu soutěže – digitální zrcadlovku Nikon. Vítězové cen v jednotlivých kategoriích jsou rovněž z Brna – Vlaďka Belšíková ze Střední školy umění a designu ovládla kategorii Perspektiva v architektuře fotografií s názvem Odrazy. Cenu v kategorii Světlo v architektuře získal Vojtěch Filko ze Střední školy uměleckomanažerské za snímek 50:50. V kategorii Život v architektuře byla nejvýše ohodnocena fotografie Spirála života od Lucie Streďanské z Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci.
Předání odměn proběhne na Fakultě architektury ve středu 16. prosince a bude součástí vernisáže výstavy Architektura ve fotografii.

Více informací >Radim Zbořil: White Globe


Vlaďka Belšíková: Odrazy


Vojtěch Filko: 50:50


Lucie Streďanská: Spirála živo

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: