Přednáška
Událost (stalo se)
Na hraně architektury : Filip Slezák
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.12.15

Filip Slezák vystudoval Fakultu architektury v Brně. V letech 2013-14 zastával funkci městského architekta v Třebíči. Chtěl změnit především tvář vnitřního města a prosadit urbanistickou koncepci města. V současné době pracuje jako projektant na volné noze. Je členem Brněnského urbanistického kroužku.

Proč funkci městského architekta opustil? Jaká je hlavní úloha městského architekta dnes a jaká by měla být ideálně? Je to práce na plný úvazek? Dokáže architekt z této pozice výrazně ovlivnit podobu města? Měl by v každém městě tento úřad existovat?

Přijď a dozvíš se! Prostor na diskuzi zaručen.

NA HRANĚ ARCHITEKTURY
Myslíš si, že stavět je to jediné, co můžeš po škole s titulem architekta dělat? Že jediná cesta vede do projekčních sfér? Tak to nemáš pravdu! Kde všude jsou architekti potřeba? A kde opravdu chybí? Přijď si rozšířit obzory a diskutovat!

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: