Workshop
Událost (stalo se)
Workshop Velatice - nábřeží kolem potoka Roketnice
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 06.12.15

Na Fakultě architektury proběhl workshop s tématem revitalizace nábřeží potoka Roketnice v obci Velatice. Záštitu nad projektem převzal starosta obce spolu s arch. Černou a za fakultu proděkan pro výuku architekt Jan Kratochvíl.
Samotný workshop proběhl  během dvou listopadových víkendů. První etapa se odehrála přímo v navrhovaném území v obci Velatice, kde zástupci obce provedli studenty lokalitou, aby  pochopili atmosféru místa. Ve druhé etapě se workshop přesunul na fakultu architektury, kde se odehrávaly konzultace a prezentace před hlavními organizátory.
Studenti se rozdělili do 3 týmů, kdy každý z nich zpracoval studii na zadané téma. Výsledkem byly 3 variantní studie, které byly 2. 12. 2015 představeny veřejnosti a zastupitelstvu obce na veřejném promítání v Kulturním domě ve Velaticích.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: