Výstava
Událost (stalo se)
Fenomén Mikulov - výstava studentských prací
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.12.15

V pátek 11. prosince 2015 se od 17:00 hodin uskuteční v mikulovském městském kině výstava studentských prací s tématem Obnova malých obcí.

Předmětem výstavy je prezentace studentských ateliérových prací věnovaných městu Mikulov. Projekty byly zpracovány na Ústavu navrhování Fakulty architektury VUT v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše.
V období 2012-14 se studenti bakalářského studia v rámci tématu OBNOVA MALÝCH MĚST věnovali městu Mikulov ve formě semestrálních ateliérových prací, které jsou vystaveny.
V současné době se tématem města zabývají studenti magisterského studia v nové sérii prací s názvem FENOMÉN MIKULOV. Studenti zahájili cyklus směřující k diplomovým pracím komplexními analýzami. Výsledkem jsou vystavené témata reprezentující problematiku města, kterými se budou zabývat i v budoucnu.
Cílem výstavy je nejen seznámit občany s obsahem studentských prací, ale zejména získat zpětnou vazbu. Obsah vystavených panelů a urbanistický model města nabízí všem návštěvníkům možnost vyslovit svůj názor a iniciovat diskuzi k řešeným tématům.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: