Soutěž
Událost (stalo se)
Beton a architektura 2015 - vyhlášení výsledků soutěže
vložil/a Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. | 20.11.15

Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin, Praha s.r.o.
v rámci studentské architektonické soutěže

BETON A ARCHITEKTURA 2015
zveřejňuje vítězné návrhy

 

tematický okruh:
ACCENT IN THE LANDSCAPE (AKCENT V KRAJINĚ)

1. místo   Bc. Petra BUGANSKÁ
2. místo   Adam HUDEC
3. místo   Josef KALA a Marek MALOŇ


CONCRETE LIVING (BYDLENÍ S BETONEM)

1. místo   Bc. Lucie NIPPERTOVÁ
2. místo   Adam NOVOTNÍK
3. místo   Bc. Ivo STEJSKAL

 

Hodnotící porota ve složení:
Ing. arch. Eva Eichlerová – EA architekti, předsedkyně poroty
doc. Ing. arch. Jan Hrubý CSc. – děkan FA VUT v Brně
doc. Mgr. Tomáš Medek – FaVU VUT v Brně
Ing. Stanislava Rollová – VUM
Mgr. Adéla Tkaná – SVC ČR
Ing. arch. Markéta Veselá – architektonická kancelář MAURA
Ing. Jana Margoldová, CSc. – SVC ČR

 

1. 12. 2015 slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a vernisáž výstavy/dvorana Antonínská 1/

 
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: