Informace
Událost (stalo se)
Hands-On Urbanism 1850–2012. Právo na zeleň
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 19.11.15

Výstava prezentuje devatenáct historických i současných příkladů vývoje měst spojených s fenoménem městského zahrádkaření. S razantní vlnou modernizace provázející průmyslovou revoluci čelila města po celém světě mnoha závažným výzvám. Obyvatelé však pokaždé dokázali najít osobitá řešení krizových situací a současně se podíleli na budování měst „zespoda.“ Výstavní projekt v sobě spojuje historickou a aktivistickou perspektivu, a ukazuje, že odlišný svět se dá „vypěstovat.“

Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác
Termín konání sympozia: pátek 27. 11. 2015, 10.00–18.30
Vernisáž výstavy: čtvrtek 26. 11. 2015, 18.00

www.pravonazelen.cz


Tisková zpráva | Plakát

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: