Přednáška
Událost (stalo se)
Na hraně architektury : Regina Loukotová
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 17.11.15

Regina Loukotová je architektka a rektorka Architectural Institute in Prague. Spolu s Martinem Roubíkem založila ateliér GEM architects a od roku 2013 je členkou pracovní skupiny pro architektonické vzdělávání České komory architektů. Její mezinárodní praxe (Snohetta, GEM architects) a studium (PhD na Arkitekthoeyskolen, Oslo, Norsko) silně ovlivnily její vizi architektonického vzdělávání.

Otázka architektonického vzdělávání je s proměňující se společností a úlohou architekta stále aktuálnější. Jakými směry by se mělo ubírat a co je ke změně potřeba?

Přijď a dozvíš se!
Prostor na diskuzi zaručen.

----------------------------------------------------------
NA HRANĚ ARCHITEKTURY / cyklus přednášek

Myslíš si, že stavět je to jediné, co můžeš po škole s titulem architekta dělat? Že jediná cesta vede do projekčních sfér? Tak to nemáš pravdu! Kde všude jsou architekti potřeba? A kde opravdu chybí? Přijď si rozšířit obzory a diskutovat!


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: