Soutěž
Událost (stalo se)
Grill point Líšeň 2015 - volnočasové areály v Mariánském údolí a Rokli
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.11.15

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na vypsané téma Grill point Líšeň. Předpokládá se architektonicko-urbanistický návrh, technické řešení včetně cenové rozvahy. Umístění v lokalitě Brno-Líšeň Rokle a Mariánské údolí.
Cílem soutěže je představit možnosti řešení daného tématu formou studentské soutěže. Vedení a konzultace akademickým pracovníkem se nevylučuje.
Interní ideová architektonická soutěž se vyhlašuje pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

Předseda poroty:
Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Členové poroty:
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
Mgr. Břetislav Štefan
Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Marek
Ing. arch. Jan Kratochvíl

Soutěžní porota může podle potřeby v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborníků, a to především specialistů.

Všem soutěžícím, jejichž návrh bude po prověření přezkušovatelem zařazen do hodnocení soutěže bude vyplacen příspěvek na tisk prezentačního panelu ve výši 500,- Kč.

Ceny a odměny:
1. cena   10 000,- Kč
2. cena   7 000,- Kč
3. cena   3 000,- Kč

Termín odevzdání návrhů je 14. prosince 2015 do 12:00 hodin.


Podmínky | Zadání

Rokle


Mariánské údolí

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: