Konference
Událost (stalo se)
Konference RUV na VUT
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 02.11.15

Nejen Fakulta výtvarných umění, ale i Fakulta architektury, Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, představí spektrum výstupů umělecké tvůrčí činnosti svých pedagogů a studentů na výstavě DUhA, která bude zahájena v den konání Konference RUV dne 5. 11. 2015 v 17 hod. v Galerii MINI na Fakultě architektury, Poříčí 5, Brno.
Konference se bude zabývat prezentací a podporou rozvoje uměleckých počinů, které jsou zařazeny a hodnoceny v Registru uměleckých výstupů (RUV) především v segmentech Výtvarné umění, Architektura a Design v prostředí technické univerzity.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: