Ocenění
Událost (stalo se)
Young Architect Award 2015 - cena ERA21
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 21.09.15

V úterý 15. září 2015 byly v PVA EXPO PRAHA v Letňanech v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže Young Architect Award, kde naše absolventka Ing. arch. Eva Horáková obdržela za svou diplomovou práci No space – strategie pro postupné využití proluk cenu časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti.

Popis projektu: Práce se zaměřuje na uvedení do problematiky proluk v soudobém městě, konkrétně na proluky v širším centru města Brna. Práce je rozdělena na 3 oddíly – analýzu, strategii a návrhovou část. Analytická část se zaměřuje na proluky širšího centra Brna a jejich zařazení dle obecné typologie k tomuto účelu vytvořené, ta rozděluje proluky do kategorií, což může pomoci při samotném návrhu. Na typologii navazuje strategie možných využití potenciálu proluk při jejich postupném přerodu na veřejné prostory před jejich případným zastavěním. Ta je popsána formou jakési „lékárničky“, která obsahuje jednotlivé fáze obnovy místa, ty na sebe mohou navazovat anebo se mohou stát i fází finální. Pro přirovnání jsou tak fáze pojmenovány jako pilulka proti bolesti, dezinfekce, resuscitace, náplast a operace. Návrhová část implementuje postupy „lékárničky“ na třech vybraných typových brněnských prolukách, ty se nacházejí v centru města, na okružní třídě a vně.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: