Ocenění
Událost (stalo se)
Young Architect Award 2015 - hlavní cena
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.11.15

V úterý 15. září 2015 byly v PVA EXPO PRAHA v Letňanech v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže Young Architect Award, kde naše absolventka Ing. arch. Kristýna Smržová obdržela za svou diplomovou práci Železnice - variabilní prostor hlavní cenu 'Beton Brož Young Architect Award 2015' a přidruženou cenu CEGRA.

Zdůvodnění poroty: Mezi finalisty se téměř bez výhrady objevily projekty, které otvírají nějaké obecnější téma. Téma, se kterým se většina obyvatel České republiky setkává každodenně, přesto, nebo možná právě proto, je pro nás neviditelné. Autorka z tohoto hlediska otvírá téma zásadní, významné a skutečně ignorované. Železnici a přilehlé prostory k ní. Předkládá několik řešení ve vybraných lokalitách, které se různí. Velikostí, měřítkem, přístupem, kvalitou. Porota autorce doporučuje věnovat se tématu i nadále (možná ve formě doktorského studia). Je natolik zásadní, že by mu slušelo hlubší propátrání příležitostí. Analytická fáze projektu totiž, tak jak byla prezentována, příliš přesvědčivá není. I tak ale porota dospěla k přesvědčení, že z hlediska naplnění hodnoticích kritérií šlo v soutěži o nejúspěšnější projekt.

Popis projektu: Využití stávajících železničních tratí, které se osvědčily jako jeden z nejefektivnějších prostředků pro přepravu nadměrného nebo hmotného nákladu a proto nesou prostor. / Ověření možnosti zapojení železnice do dnešního hektického života člověka. / Návrh modulárních jednotek a modifikovatelných struktur. Použití nových technologií. / Demonstrace návrhu na typických příkladech železniční struktury a jejího okolí. Využití kolejového tělesa, příslušenství tratí, nepoužívaných nádraží, přilehlých brownfieldů, jejich vleček atp. Popis úkolu: Nové možnosti využití železničních tratí a přilehlých nevyužitých oblastí. Návrh modulárních struktur přizpůsobených dle vybraných lokalit. Použití nových technologií.

Více informací >
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: