Soutěž
Událost (stalo se)
Beton a architektura 2015 - vyhlášení soutěže
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 24.09.15

Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury, Svaz výrobců cementu České republiky a Výzkumný ústav maltovin, Praha s.r.o. vyhlašuje studentskou architektonickou soutěž pro studenty FA VUT

BETON A ARCHITEKTURA 2015


s následnou výstavou a předáním finančních odměn.


Soutěžní tematické okruhy:
Accent in the landscape (Akcent v krajině) - prvek drobné architektury sakrálního, turistického či jiného charakteru souznícího s rázem okolní krajiny, finanční odměna za 1. místo   15 000Kč
Concrete Living (Bydlení s betonem) - obytný dům nebo jejich soubor pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního uplatnění betonu v interiéru, finanční odměna za 1. místo  25 000Kč.

Porota:
Ing. arch. Eva Eichlerová – EA architekti
doc. Ing. arch. Jan Hrubý CSc. – děkan FA VUT v Brně
doc. Mgr. Tomáš Medek – FaVU VUT v Brně
Ing. Stanislava Rollová – VUM
Ing. arch. Jiří Šrámek – SVC ČR
Mgr. Adéla Tkaná – SVC ČR
Ing. arch. Markéta Veselá – architektinická kancelář MAURA
Ing. Jana Margoldová, CSc. – SVC ČR, mimořádný člen poroty

Základní termíny soutěže:
23. září 2015 ve 13:00 hodin vyhlášení soutěže,
16. listopadu 2015 odevzdání návrhů,
19. listopadu 2015 zasedání poroty,
20. listopadu 2015 zveřejnění výsledků,
1. prosince 2015 slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy /dvorana Antonínská 1/.

Soutěžní podmínky >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: