Workshop
Událost (stalo se)
Koncept, koláž, konfrontáž - přihláška na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 04.09.15

Zveme všechny studenty architektury, fotografie, výtvarné a filmové tvorby k účasti na soutěžním mezioborovém workshopu.
V prvním říjnovém týdnu se v Olomouci sejdou renomovaní porotci, lektoři a hosté.
Workshop se koná pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT v Brně Jana Hrubého a děkana Filozofické fakulty UP v Olomouci Jiřího Lacha.

Téma
Vědomí místa - prostory barokních paláců. Předpokládané výstupy pro veřejnou prezentaci jsou grafické panely, modely, AV záznam, 3D simulace, fotografie a filmový dokument. Výsledky budou adjustovány ve formě putovní výstavy.

Porota
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, UPOL
Mgr. Petr Czajkowski, NPÚ
Ing. akad. arch. Jan Šépka, UMPRUM
doc. Ing. arch. Karel Havliš, FA VUT
Mgr. Rostislav Koryčánek, MG Brno
Hanus Christian, Univ. - Prof. Dipl. Arch. ETH Dr.
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D., MUO
Mgr. Ondřej Kučera, prorektor pro organizaci a rozvoj UPOL

Lektoři
Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, FA VUT
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., FA VUT
MgA. Karel Poneš, ITF
Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., ITF
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D., FA VUT
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., FA VUT
MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, OL
Ing. arch. Nicol Gale, FA VUT
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D., FA VUT
Ing. arch. David Bureš, FA VUT

Program
4. října - 15 hodin příjezd a ubytování, 17-19 hodin cyklus přednášek k tématu Soudobá architektura v historických centrech měst.
5. - 7. října - intenzivní práce pod vedením lektorů + dvě veřejné kritiky v prostorách FF UP
8. října - 12-19 hodin komentovaná prohlídka architekta Jana Šépky, prezentace výsledků, zasedání poroty a vyhlášení výsledků.

Projekt je financován z RP90521001.
Ubytování, občerstvení, pracovní i prezentační materiál je zajištěn.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a hlaste se do 28. září na email: workshop@fa.vutbr.cz© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: