Workshop
Událost (stalo se)
Mendlovo náměstí - pozvánka na workshop
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 31.08.15

Městská část Brno - Střed ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně Vás zvou na studentský workshop řešící možnosti podoby původního Mendlova náměstí v současnosti

23. - 25. září 2015 v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně

třídenní workshop pro studenty škol architektury, na kterém budou účastníci v týmech pod vedením zkušených lektorů a s možností konzultací s odborníky hledat řešení prostoru původního Mendlova náměstí jako prvního z kroků vedoucích k návratu od postsocialistického souboru nefunkčních ploch do podoby funkčních veřejných prostranství. Součástí workshopu budou i přednášky odborníků - památkářů, dopravních specialistů, urbanistů a dalších. Výsledné práce budou odborníky posouzeny a město tak bude mít k dispozici základní přehled o možnostech řešení území jako podklad pro zadávací dokumentaci.

Za organizátory: Ing. arch. Petr Bořecký, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. David Mikulášek

Lektoři: Ing. arch. Michal Palaščák, Ing. arch. Luboš Františák, Ing. arch. Jan Sochor

Hosté a konzultanti: Ing. arch. Roman Čerbák, Ing. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Marek Štěpán

a další

přihlášky a bližší informace k vyžádání na kontaktní adrese - program zdarma, ubytování mimobrněnských studentů zajištěno, stravování si hradí účastníci sami - každý účastník zaplatí zálohu 500,- Kč, která mu bude po skončení workshopu vrácena - počet míst omezen na 25.

tel: +420 777 066 687

email: mikulasek@fa.vutbr.cz
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: