Konference
Událost (stalo se)
DesignMeeting - pozvánka na mezinárodní sympozium
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.05.15

Ve dnech 26. – 30. 10. 2015 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, pod záštitou Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, setkání představitelů, pedagogů a studentů uměleckých škol se zaměřením na design.
Po úspěšném přípravném setkání, které proběhlo v listopadu 2014 a na kterém se veřejnost měla možnost setkat s významnými osobnostmi, jako jsou Steven Heller, Ron Hartwig nebo Zdeněk Ziegler, se letos pozornost soustředí také na přední evropské vzdělávací instituce.
DesignMeeting reflektuje rostoucí význam designu v kulturním a kreativním průmyslu, kultuře životního prostředí a v jeho dalších, i ekonomických souvislostech. Snahou sympozia je mapovat a prezentovat práci v designových oborech na vysokých školách i definovat postavení a úlohu současného designu pro 21. století.
Těžištěm pětidenního setkání bude sympozium o možnostech a podobách současného designu a série odborných prezentací představitelů jednotlivých škol. Nedílnou součástí programu bude soubor výstav, reprezentujících tvorbu vzniklou na půdě jednotlivých škol. Ta bude veřejnosti prezentována nejen na vernisážích, ale též prostřednictvím médií a na úvodní tiskové konferenci.
O fungující a obohacující propojení světa umění a designu s praxí se postará partner Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara - Business and Innovation Centre Plzeň. Tato organizace zajistí v průběhu DesignMeetingu adekvátní platformu vhodnou pro předávání zkušeností mezi uměleckými školami a podnikatelským prostředím.
Sympozium bude doprovázeno množstvím akcí mezinárodního významu. Mezi jinými to bude udílení ceny Ladislava Sutnara, Národní ceny za studentský design, ceny RUV a ceny DesignMeetingu. Tato prestižní ocenění, udělovaná studentům, začínajícím designérům a též dlouhodobě tvořícím umělcům za celoživotní přínos oboru, se jistě stanou velkou inspirací a motivací nejen pro oceněné tvůrce.
Jako místo setkání je zvolena nová budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která je sama o sobě ztělesněním snu o „továrně“ na umění a design. Návštěvníci i přednášející jistě ocení variabilitu prostoru, jeho moderní vybavení i konferenční možnosti.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: