e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Vladimír Šlapeta: „ADOLF BENŠ 1894-1982 , architektonické dílo“
vložil/a Poslušná Iva, doc.Ing.arch, Ph.D. | 26.08.14

Nakladatelství Charta 77 právě vydalo rozsáhlou monografii „ADOLF BENŠ 1894-1982, architektonické dílo, jejímž autorem je profesor FA VUT Vladimír Šlapeta, grafickou úpravu navrhl prof. Zdeněk Ziegler z VŠUMPRUM. Předmluvu napsal profesor Columbia university v New Yorku Kenneth Frampton.

Profesor Ing. akad. arch. Adolf Benš patří k vynikajícím představitelům české i evropské moderní architektury a svými osudy je spojen se všemi třemi pražskými architektonickými školami. Vystudoval architekturu nejprve na ČVUT, poté pokračoval u profesora Jana Kotěry v jeho mistrovské škole na Akademii výtvarných umění a po smrti svého učitele studia dokončil v roce 1924 u profesora Josefa Gočára,  jehož stavbu státním pavilonu v Paříži  v následujícím roce dozoroval. Od roku 1925 měl vlastní architektonickou kancelář v Praze, po druhé světové válce vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

V jeho tvorbě dominují stavby paláce Elektrických podniků v Praze–Holešovicích, odbavovací budovy letiště Praha-Ruzyně a vily v Praze a v Bratislavě. Jeho styl se vyznačuje vyváženou harmonií mezi modernismem a klasicismem, velkorysým konceptem  a ušlechtilým, úsporným detailem.

Vedle vlastní tvorby byl také činný v redakcích časopisů Stavitel, Československý architekt a Architektura, v řadě architektonických spolků, ve společnosti SVU Mánes, později ve Spolku přátel výtvarného umění ČFVU.

Byl také zakládajícím členem UIA a členem francouzské Akademie architektury. Kniha obsahuje vedle jeho architektonických prací také soubor jeho vědeckých a odborných statí od dvacátých do sedmdesátých let a tak tato publikace mapuje celý vývoj české architektury od dvacátých do sedmdesátých let minulého století.

 

Kniha má 288 stran a přes 400 vyobrazení.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: