Výpočetní centrum - výuka

o nás provoz | služby | výuka | pronájem učeben

Předměty Slovník pojmů | Odkazy-návody
Cílem výuky je, aby studenti v průběhu studia získali ucelený přehled o využití výpočetní  techniky a informatiky ve svém oboru a základní dovednosti v oblasti moderní počítačové grafiky. Studenti v rámci výuky získají informace  o funkčnosti systémů pro podporu architektonické navrhování (CAD systémy) a praktické dovednosti při jejich využití tak, aby byli schopni tyto systémy účelně používat při řešení konkrétních projektů.

Povinná výuka probíhá v 1. a 2. ročníku v rámci čtyř předmětů. Studenti získají informace o rastrové a vektorové grafice, po absolvování předmětů jsou schopni vytvořit 2D výkresovou dokumentaci, 3D model objektu, fotorealistickou vizualizaci, prezentační výstup svých architektonických projektů.

Přehled povinných  a povinně volitelných předmětů:

VY1 - Digitální zobrazování I
VY2 - Digitální zobrazování II
VY3 - Digitální zobrazování III
VY4 - Digitální zobrazování IV


VYM1 - Architektonické vizualizace
VYM2 - Pokročilé architektonické vizualizace a animace