VÝPOČETNÍ CENTRUM
provoz

Připojení počítačů k Virtuální ateliérové síti FA - VAsFA

  1. Váš počítač musí mít nainstalovanou síťovou kartu Ethernet 10/100TP  a nainstalovaný TCP/IP protokol s nastavením „adresu IP přiděluje server“, „adresy DNS přiděluje server“
  2. Před připojením vlastního počítače k počítačové síti FA si MUSÍ uživatel počítačové sítě zaregistrovat MAC adresu svého počítače u správce  počítačové sítě (Ing. Košťál, B780).
  3. MAC adresu (fyzickou adresu síťového adaptéru) si zjistíte pomocí příkazu winipcfg (Win 9x) nebo ipconfig /all (Win NT, 2K, XP) z příkazového řádku.  

W2K/XP: Start -> Spustit  - napsat „cmd“ a v příkazovém řádku napsat „ipconfig /all“ a opsat řádek „Fyzická adresa“.
W9x: Start -> Spustit – napsat „winipcfg“ a opsat řádek „Adresa adaptéru“ (pokud je zobrazen „PPP Adapter“ přepnout na svoji síťovou kartu)

5. Správce sítě provede nastavení DHCP serveru a přípojného bodu (zásuvky).

6. Počítač lze připojit až po obdržení potvrzení o nastavení přípojného bodu (zásuvky).

POKUD SE K PŘÍPOJNÉMU BODU PŘIPOJÍTE DŘÍVE,
POUZE JEJ ZABLOKUJETE,
VAŠE PC BUDE MIMO PROVOZ!!!