Výpočetní centrum - služby

o nás provoz | služby | výuka | pronájem učeben

Elektronická pošta na FA
 • čtení pošty
 • odesílání pošty
 • omezení příjmu elektronické pošty
 • automatická správa pošty při nepřítomnosti v kanceláři
 • studentský hromadný mail
 • Webové prostory uživatelů počítačové sítě

  Virtuální ateliérová síť -  VAsFA (Pravidla provozu VASFA)

  Diskové limity uživalů počítačové sítě a sdílené disky

  Tiskové služby na VC FA

  Skenování na VC FA

  Ceník tisku